Waldeslust

Mooi (nostalgisch) werk” was het commentaar van Rob Hornstra op de serie Waldeslust. 

Zoals eerder aangekondigd breng ik deze serie, een roadtrip door mijn thuisland, in boekvorm uit. Eindelijk is het dan zover! 

Ten opzichte van de serie zoals ik die in november 2023 exposeerde in Galerie Pennings Foundation te Eindhoven zijn enkele wijzigingen doorgevoerd en is de serie uitgebreid. Ook zijn tekstbijdragen opgenomen van René Roosjen, Richard Fieten en Paul Voestermans.

Het resultaat is, al zeg ik het zelf, een fraai boekwerk geworden van 96 pagina’s, voorzien van een hard cover.

Het onderliggende thema van dit werk is het gewone, alledaagse. Waar vaak, verblind door de ‘bling bling’ van tv, internet, social media of anderszins, aan voorbijgegaan wordt. Niet als bijzonder wordt ervaren. Dat besef groeide tijdens het rondstruinen door mijn thuisland. In een tijd ver voor internet ontdekte ik de wereld vooral via ansichtkaarten, boeken en tijdschriften. Beelden van klassieke roadtrips deden verlangen naar verre oorden; het gras bij de buren is immers altijd groener? Maar foto’s kun je alleen maken waar je op dat moment bent, hier en nu. ‘Waldeslust’ is het ‘verre oord’ in mijn eigen omgeving, een reisverslag in beeldvorm. Rondstruinend heb ik ontmoetingen met mensen en situaties en probeer ik het bijzondere van het alledaagse in beelden te vangen. Het is een roadtrip door mijn thuisland.

Ik heb het boek in eigen beheer laten drukken en het heeft dan ook een beperkte oplage. Ik kan het aanbieden voor € 28,95. Het boek is Nederlandstalig, maar een Engelse vertaling van de teksten is afzonderlijk beschikbaar. Het kan bij mij thuis afgehaald worden (op afspraak). Binnen een straal van 15-20 kilometer rond Melick/Roermond wil ik het ook kosteloos bezorgen. Bij verzending per post (heeft niet mijn voorkeur vanwege mogelijke beschadiging) komen er verzendkosten bij (€ 4,95, binnen Nederland, verzendkosten buitenland afhankelijk van land).

Wilt u graag een exemplaar, of heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact met mij op:

Martin de Bock

martindebock28@gmail.com of

06-39798386

English:

Beautiful (nostalgic) work” was Rob Hornstra’s comment on the Waldeslust series. 

As previously announced, I am releasing this series, a road trip through my homeland, in book form. Finally the time has come!

Compared to the series as I exhibited it in November 2023 at Galerie Pennings Foundation in Eindhoven, some changes have been made and the series has been expanded. Also included are text contributions from René Roosjen, Richard Fieten and Paul Voestermans.

The result has become, if I may say so myself, a fine book of 96 pages, with a hard cover.

The underlying theme of this work is the ordinary, everyday. Which is often, blinded by the “bling bling” of TV, internet, social media or otherwise, ignored. Not experienced as special. That realization grew while wandering around my homeland. In a time long before the Internet, I discovered the world mainly through postcards, books and magazines. Images of classic road trips made me long for faraway places; after all, the grass is always greener next door. But photos can only be taken where you are at that moment, here and now. Waldeslust is the “faraway place” in my own environment, a travelogue in picture form. Wandering around I have encounters with people and situations and try to capture the extraordinary of the everyday in images. It is a road trip through my homeland.

I had the book printed in-house, so it has a limited edition. I can offer it for € 28.95. The book is in Dutch, but an English translation of the texts is available separately. It can be picked up at my home (by appointment). Within a radius of 15-20 kilometers around Melick/Roermond I will also deliver it free of charge. If sent by mail (is not my preference due to possible damage), shipping costs will be added (€ 4,95, within the Netherlands, shipping costs abroad depending on country).

If you would like a copy, or have a question or comment, please contact me:

Martin de Bock

martindebock28@gmail.com or

+31639798386

 

“Art is not to be found by touring to Egypt, China or Peru; if you cannot find it at your own door, you will never find it.”

Peter Henry Emerson (1856-1936)