Klik hier om het boek te bekijken / To view the book, click here

Waldeslust

Limburg, met name de omgeving van Roermond, is mede gevormd door de rivieren de Rijn, de Maas met zijn huidige Maasplassen en de Roer. Het gebied heeft een internationaal karakter, de grenzen met Duitsland en België zijn dichtbij waardoor taal en tradities ook dicht bij elkaar liggen en grenzen gemakkelijk overschreden worden.

Hier ben ik geboren en getogen, ben ik getrouwd en zijn mijn kinderen ter wereld gekomen. Hier heb ik gewerkt en woon er nog steeds. Hier voel ik mij thuis, het is mijn thuisland. In dit thuisland ben ik op reis.

In een tijd ver voor internet ontdekte je de wereld via ansichtkaarten, boeken en tijdschriften. Beelden van klassieke roadtrips deden verlangen naar verre oorden; het gras bij de buren is immers altijd groener? Maar foto’s kun je alleen maar maken waar je bent, in het hier en nu.

‘Waldeslust’ is het verre oord in mijn eigen omgeving, een bundel korte verhaaltjes, een ‘reisverslag’ in beeldvorm. Rondstruinend heb ik toevallige ontmoetingen met mensen en situaties en probeer ik het bijzondere van het alledaagse in beelden te vangen.

Het is mijn roadtrip door mijn thuisland.

English:

Limburg, especially the area around Roermond, was partially shaped by the rivers Rhine, Meuse with its present Maasplassen and Roer. The area has an international character, the borders with Germany and Belgium are close so language and traditions are also close and borders are easily crossed. 

This is where I was born and raised, where I married and where my children were born. This is where I worked and still live. This is where I feel at home; it is my homeland. It is in this homeland that I travel.

In a time far before the Internet, you discovered the world through postcards, books and magazines. Images of classic road trips made you long for faraway places; after all, the grass is always greener next door, isn’t it? Pictures, however, can only be taken where you are at that moment, in the here and now.

‘Waldeslust’ is the faraway place in my own environment, a collection of short stories, a ‘log’ in picture form. Wandering around I have chance encounters with people and situations and try to capture the extraordinary of the everyday in images.

It is my road trip through my homeland.

“Art is not to be found by touring to Egypt, China or Peru; if you cannot find it at your own door, you will never find it.”

Peter Henry Emerson (1856-1936)